Monthly Archives: Abril de 2015

Sobre els diners

Michael Linton ens diu que els diners convencionals es caracteritzen per:
– La seva capacitat de moviment, els diners es mouen per arreu i es poden utilitzar en qualsevol lloc.
– Són escàssos i limitats, el que fa que tingui valor.
– El creen “ells”, ni tu ni jo. El creen les autoritats monetàries i, més en concret, els bancs en prestar-lo. Els diners, paradoxalment, no es presten perquè existeixen sinó que existeixen perquè es presten. Els diners són deute.

Argelaguer en transició

dineroSorprèn el poc que sabem d’un producte del quan depenem per gairebé tot i del que en aquest blog hem parlat moltes vegades: el petroli. Què és?, d’on surt?, qui el controla?, quin cost humà, social i ambiental té la seva extracció i producció?, …

Però no deixa de sorprendre tampoc el gran desconeixement de la majoria de nosaltres d’un altre producte del qual també depenem tan o més que del petroli: els diners. Què són?, com es creen?, qui els controla?, …

Michael Linton ens diu que els diners convencionals es caracteritzen per:

  • La seva capacitat de moviment, els diners es mouen per arreu i es poden utilitzar en qualsevol lloc.
  • Són escàssos i limitats, el que fa que tingui  valor.
  • El creen “ells”, ni tu ni jo. El creen les autoritats monetàries i, més en concret, els bancs en prestar-lo. Els diners, paradoxalment, no es presten…

View original post 705 more words

Anuncis