Category Archives: Europa

Mario Draghi i els límits del BCE | Jordi Franch Parella Weblog

draghi5_noticiaampliada

Mario Draghi, aquesta setmana, ha tornat a carregar i disparar el bazuka. Concretament, ha anunciat una retallada del tipus d’interès bàsic de finançament de l’eurozona (del 0,05% al 0%), una rebaixa en la remuneració de les reserves monetàries que els bancs comercials tenen dipositats en el banc emissor (del -0,3% al -0,4%) i una ampliació del programa de compra de deute (de 60.000 milions mensuals a 80.000), ampliat a partir d’ara amb deute de les empreses i no només d’estats o bancs. Els dipòsits bancaris en el Banc Central Europeu (BCE) es penalitzaran amb el -0,4% a partir d’ara. Això significa que 1.000 euros es convertiran al cap d’un any en només 996. Per tant, el banc del qual som clients pagarà per tenir dipositats els diners en el banc central. És una nova mesura radical en aquesta carrera desenfrenada cap a l’apocalipsi financer. Des del BCE i el conjunt dels altres bancs centrals, es va esgotant la munició de la política monetària ultraexpansiva.

Primer va ser la imposició de tipus d’interès artificialment baixos durant llargs períodes de temps, amb tots els efectes negatius que això comporta. Va seguir la ronda de fabricació de moneda (quantitative easing) a través de la compra de deute, majoritàriament públic, i la barra lliure de liquiditat a tots els bancs europeus que ho sol·licitessin (LTRO). En definitiva, finançament pràcticament il·limitat i gratuït pels dos socis privilegiats del Banc Central: l’Estat i la Banca. L’última mesura desesperada del BCE ha estat la imposició d’un tipus d’interès negatiu en els dipòsits que les entitats financeres mantenen obligatòriament en el banc central.

La retòrica oficial, defensada pels economistes convencionals, és que la fabricació de moneda a cost zero reactivarà la inversió, el consum i, en última instància, l’economia. I que la devaluació de l’euro estimularà les exportacions alhora que reduirà les importacions. I que d’aquesta manera tan senzilla, qui ho havia de dir, es solucionaran tots els greus problemes. Aquesta explicació és falsa. La impressió de paper moneda no és cap panacea ni converteix les pedres en pa. En anteriors articles hem explicat amb detall tots els efectes negatius que aquestes polítiques generen. Provoquen una incorrecta assignació del capital. L’acccés sense restriccions a finançament a cost zero portarà inevitablement a l’escomesa de massives inversions errònies en els sectors més allunyats del consum (béns de capital, construcció, fabricació d’acer, mines de carbó…) que hauran de ser, tard o d’hora, interrompudes amb grans pèrdues. Es formaran bombolles financeres, endeutament galopant i minoració de l’estalvi, insolvències bancàries (amb rescats públics), agreujament de les diferències socials al castigar el petit estalviador i premiar el gran dilapidador de recursos…

PER LLEGIR L’ARTICLE SENCER ANAR A L’ENLLAÇ DE MÉS ABAIX

Via: Mario Draghi i els límits del BCE | Jordi Franch Parella Weblog.

Jordi Franch Parella Weblog

Mario Draghi, aquesta setmana, ha tornat a carregar i disparar el bazuka. Concretament, ha anunciat una retallada del tipus d’interès bàsic de finançament de l’eurozona (del 0,05% al 0%), una rebaixa en la remuneració de les reserves monetàries que els bancs comercials tenen dipositats en el banc emissor (del -0,3% al -0,4%) i una ampliació del programa de compra de deute (de 60.000 milions mensuals a 80.000), ampliat a partir d’ara amb deute de les empreses i no només d’estats o bancs. Els dipòsits bancaris en el Banc Central Europeu (BCE) es penalitzaran amb el -0,4% a partir d’ara. Això significa que 1.000 euros es convertiran al cap d’un any en només 996. Per tant, el banc del qual som clients pagarà per tenir dipositats els diners en el banc central. És una nova mesura radical en aquesta carrera desenfrenada cap a l’apocalipsi financer. Des del BCE i el conjunt dels altres bancs centrals, es va esgotant la munició de la política monetària ultraexpansiva.

Primer va ser la imposició de tipus d’interès artificialment baixos durant llargs períodes de temps, amb tots els efectes negatius que això comporta. Va seguir la ronda de fabricació de moneda (quantitative easing) a través de la compra de deute, majoritàriament públic, i la barra lliure de liquiditat a tots els bancs europeus que ho sol·licitessin (LTRO). En definitiva, finançament pràcticament il·limitat i gratuït pels dos socis privilegiats del Banc Central: l’Estat i la Banca. L’última mesura desesperada del BCE ha estat la imposició d’un tipus d’interès negatiu en els dipòsits que les entitats financeres mantenen obligatòriament en el banc central.

PER LLEGIR L’ARTICLE SENCER ANEU L’ENLLAÇ DE MÉS ABAIX

Via: Jordi Franch Parella Weblog.

Les armes de destrucció massiva del BCE

Blog d'Economia i Empresa

zeta-lab-m9a1-bazooka-1200-012

Octubre de 1950. El canceller d’Alemanya, Konrad Adenauer, vol dissuadir al Bundesbank d’elevar el tipus d’interès un 1%. L’atur era elevat i creia que un enduriment de les condicions monetàries castigaria encara més l’ocupació. Convoca la cúpula del Banc Central alemany a Bonn, la capital política, i no a Frankfurt, per jugar en terreny propi i afegir més pressió a la seva demanda. Quan Adenauer abandona la reunió, els dirigents del Banc Central decideixen incrementar el tipus d’interès no l’1%, com estava previst, sinó el 2%. D’aquesta manera tan contundent reafirmaven la total independència del banc emissor respecte de les pressions i interferències del poder polític. I és que Alemanya és un país que recorda i ha entès les lliçons de la seva història, especialment quan les conseqüències de la hiperinflació de la República de Weimar el 1923 varen esdevenir tràgiques.

No és aquest el cas del Banc Central Europeu…

View original post 695 more words

Irlanda i Espanya

Blog d'Economia i Empresa

ireland

En una Europa estancada i colpejada per la barbàrie del terrorisme fonamentalista, alguns països ofereixen motius per l’esperança. Un d’ells és Irlanda, un petit país de només 4,5 milions d’habitants i amb un PIB per càpita de 35.600 euros el 2013, similar al d’Holanda, molt superior al d’Espanya, amb 22.300 euros, i el segon en el rànquing de la Unió Europea només després de Luxemburg. L’última dada oficial del 2014 apuntava un creixement interanual del 7,7%, una xifra inversemblant i similar a la de Xina. Es preveuen creixements del 3,6% i 3,7% pel 2015 i 2016 respectivament.

Com Espanya, a Irlanda se la va etiquetar com un dels països PIGS (porcs). Com Espanya, va patir una gegantesca bombolla immobiliària. El sector de la construcció va superar el 15% del PIB total, finançat amb un tipus d’interès artificialment baix i crèdit excessiu.

Com Espanya, es va haver de rescatar el seu…

View original post 373 more words

Quina economia?

Quina economia?

Quina economia? Us seguim plantejant la pregunta que ha guiat aquest bloc –encara que deixem d’escriure-hi entrades. És evident que una societat alternativa comporta una altra economia –entesa com un conjunt d’institucions que regulen la producció, distribució i acumulació en l’esfera material de la societat– i per això necessitem també un altre paradigma en la disciplina econòmica, a més de per entendre l’actual. Sobretot atesa l’actual ofensiva neoliberal, que busca reafirmar l’hegemonia del capital després del descrèdit que els va suposar la darrera crisi financera global. (Kalecki)

Just després que estellés la crisi semblava que agafava força la idea que l’economia ‘acadèmica’ havia de canviar radicalment. Sobretot atès que l’economia neoclàssica va dominar de manera sectària la política i l’acadèmia tot forjant un món més semblant al que idealitza el neoliberalisme. Fins i tot trobàvem titulars als mitjans defensors del statu quo  com: La ciencia económica en crisis (

View original post 842 more words

A Francia se le acaba el tiempo para controlar su deuda

FONT:    GURUSBLOG
Manuel Caraballo, 8 de Septiembre de 2013
ENLLAÇ A L’ARTICLE:   http://www.gurusblog.com/archives/francia-controlar-deuda/08/09/2013/

Parece mentira, pero la primera vez que alguien me advirtió sobre los problemas en Francia fue la señora de la casa rural de Burdeos donde me alojé en Junio de 2012. Se trataba de una mujer recientemente jubilada sin conocimientos importantes en economía; sin embargo, usó la sabiduría popular del que sabe contar: “Hollande está llevando a Francia a la ruina, igual que lo hizo Zapatero con España, por gastar alegremente más de lo que produce”. La lógica es aplastante.

Desde ese momento estoy atento a la información que recibo de la economía francesa, y sorprende que hasta el extenso artículo de nuestro colega John Mauldin, “France: on the edge of the periphery”, no se haya hecho público ningún artículo, al menos de cierta difusión.

Vale la pena leer el artículo de Mauldin ya que, desde mi punto de vista, refleja a la perfección qué está ocurriendo en estos momentos en Francia y más concretamente por qué motivos los mercados financieros no ven los riesgos de su economía, detalle que se extrae de su flamante AA+ con que Standard & Poor’s califica su deuda.

Sin ánimo de hacer un resumen del extenso artículo de Mauldin, sí me gustaría detenerme en varios de los puntos más preocupantes:

  • Los PMIs de producción y servicios son los más bajos de las cuatro principales potencias de la UE.

130825-02

  • La deuda francesa aumenta a ritmos no sostenibles frente al relativo estancamiento de los países de la periferia como se ve en el siguiente gráfico:

130825-03

  • Los gastos en políticas sociales crecen a la mayor tasa en comparación con la media de la UE y de otras economías mundiales como Japón, EE.UU., Australia o la OCDE a 34 países.

130825-04

  • La tasa de desempleo es la mayor de los últimos 15 años con un 11,2%, siendo la tasa de paro juvenil del 25,7%.
  • Los altos costes derivados de una política laboral “generosa” hace que los inversores prefieran destinar sus recursos a otras economías más rentables, con las consecuentes repercusiones en la producción, tasa de desempleo y recaudación fiscal.
  • El gasto de la administración pública francesa representa el 56% del PIB, por lo que una política fiscal orientada al incremento de los ingresos es simplemente imposible.
  • La deuda pública francesa es ya superior al 90% del PIB, y subiendo a buen ritmo.

En relación a este último punto, ¿recuerdan las conclusiones del informe de Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, “This time is different”, respecto a la frontera de ratio deuda/PIB que conllevaría el colapso de la economía? Si bien es cierto que posteriormente se descubrieron errores de cálculo significativos, lo cierto es que en algún punto de este ratio se debe producir un punto de no retorno. No sé cuál es, pero sospecho que no es demasiado distante.

Pero, si todos estos indicadores, entre otros, están tan mal, ¿cómo es posible que los tipos de interés que paga Francia por su deuda pública sean los menores desde el final de la II Guerra Mundial? Simplemente porque nadie se ha percatado de los problemas acuciantes de ese país. Sólo hay que ver las notas de todas las agencias de calificación.

¿Qué soluciones se pueden adoptar? Mauldin apunta a algunas, comparando con las que se han llevado a cabo en otros países de la unión, como Chipre o Portugal, todas ellas muy dolorosas para la población, y de momento sin resultados positivos (ver la situación de Portugal y un posible nuevo rescate, y Grecia y su potencial tercer rescate).

La mayoría de la deuda está en manos de los bancos, al igual que todos los países europeos. Una suspensión de pagos significa que los Estados deben ayudar a su banca o dejarla caer. Ayudarla significa retraer recursos de gastos productivos o de políticas sociales, entre otras, con la consiguiente repercusión negativa sobre el crecimiento económico y la tasa de desempleo.

La solución de que sean los ahorradores los que sufraguen una gran parte de ese rescate al estilo de Chipre, supondría, además de un robo legal, tal como yo mismo lo he calificado, un efecto dominó sobre el resto del sistema financiero europeo y el fin de la Unión Monetaria, y es posible que de la Unión en sí misma.

Está manida la expresión de Irlanda no es Grecia, Portugal no es Irlanda, España no es Portugal,… y ahora Francia no es España. Efectivamente, Francia no es España; sólo hay que recordar los graves disturbios en los barrios de las afueras de París y otras grandes ciudades en los años 2005 y sobre todo 2007 por motivos mucho más baladíes que los que nos ocupan.

ENLLAÇ A L’ARTICLE:   http://www.gurusblog.com/archives/francia-controlar-deuda/08/09/2013/

Desempleo en Grecia. La pesadilla empeora

FONT:    GURUSBLOG
EP | 8 de Agosto de 2013
ENLLAÇ A L’ARTICLE:   http://www.gurusblog.com/archives/tasa-paro-grecia-record/08/08/2013/

Mientras el FMI y al comisiario Rehn se les ha ocurrido la feliz idea de que para combatir el paro España debería reducir un 10% los salarios, en Grecia las recomendaciones de la Troika siguen dando sus frutos:

Gráfico evolución del paro en Grecia por franja de edad:

paro en grecia

La tasa de paro de Grecia alcanzó el pasado mes de mayo un récord del 27,6%, seis décimas más que en abril y casi cuatro puntos más que en mayo de 2012, cuando se situó en el 23,8%, según los datos publicados por el servicio griego de estadísticas, Elstat.

En concreto, un total de 1,381 millones de personas carecían de empleo en mayo, lo que representa un incremento del 16,3% en doce meses y del 2,3% respecto al mes de abril.

En comparación con mayo de 2010, cuando Grecia fue rescatada por la troika, la cifra de desempleados se ha incrementado un 129,4%. Entonces la tasa de paro del país heleno se situaba en el 12%.

Por su parte, el paro masculino alcanzó en mayo el 24,6%, frente al 21% de hace un año, mientras el desempleo femenino escaló al 31,6%, desde el 27,7% de mayo de 2012.

En el caso de los menores de 25 años, la tasa de paro correspondiente al pasado mes de mayo se situó en un 64,9%, la más alta entre los países de la UE, frente al 55,1% registrado hace un año.

A su vez, el paro entre los jóvenes comprendidos entre los 25 y 34 años llegaba en mayo hasta el 37,7%, cinco puntos porcentuales más que en mayo de 2012.

CRISI. Vicenç Navarro: “L’origen de la crisi”

HISTORIATA

roto - hemos conseguido que parezca una crisis lo que fue un saqueoCRISI. Vicenç Navarro:

“L’origen de la crisi”

Fa temps que no refrescava aspectes de l’actual crisi social, i també econòmica. Per això presente un vídeo de 8 minuts (2010) i un article (2013), els dos de Vicenç Navarro, un dels científics socials d’aquest país més reconeguts internacionalment.

L’article és un repàs històric magnífic de com hem arribat a la situació actual i per què està passant el que passa (crisi, austeritat, desocupació laboral, pobresa, etc.). Val la pena.

1. Vídeo. “La crisis: origen, consecuencias y soluciones”

Per Attac TV, entrevista a Vicenç Navarro:

Per si de cas pose dos enllaços al vídeo: enllaç 1enllaç 2

Introducció al vídeo

“La lucha de clases continúa siendo esencial”

Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es…

View original post 2.808 more words

Abracadabra

FONT:    GURUSBLOG
Guru Huky, 7 de Julio de 2013

Dicen que la brujería es el grupo de creencias, conocimientos prácticos y actividades atribuidos a ciertas personas llamadas brujas (o brujos) que están supuestamente dotadas de ciertas habilidades mágicas que emplean con la finalidad de dañar y en épocas no muy lejanas y durante varios siglos, no era una práctica muy bien vista. El primer caso de la quema de una bruja data de 1275 en Toulouse . El inquisidor Hugo Baniol condenó a una mujer enajenada mental a la hoguera luego de que esta confesó haber procreado un monstruo con un demonio.

En 1944 las medium Helen Duncan y Jane Rebecca Yorke fueron las últimas mujeres en ser procesadas y encarceladas por el Acta de Brujería de 1735, aunque no por ser brujas sino por engañar a la gente haciéndoles creer que podían invocar espíritus. El Acta fue derogada en 1951.

Desde entonces han pasado unos cuantos años, y parece que a las brujas y brujos “tradicionales” se los ha dejado por fin en paz. Pero en nuestros modernos días, tenemos sin duda una nueva clase de brujos. Estos ocupan las principales posiciones de la clase gobernante y tienen un poder inmenso nunca visto. Son los que podríamos denominar magos de las finanzas, o un tipo de brujos capaces de conseguir mutar la contabilidad con un par de apuntes contables o con la magia de cambiar un par de normas. Toda una poderosa mezcla de brujería moderna, alquimia y química contable.

¿Ejemplos? Pues tenemos un par de muy recientes:

El primero lo comentamos hace pocos días. Algún brujo de la corte, se le ha ocurrido un impresionante hechizo. Una vez invocado, permitirá a la Banca Española, convertir 50 mil millones de pérdidas en ganancias. Eso si a cuenta del contribuyente que verá como en los próximos años ningún banco español va a pagar un sólo euro en impuestos. Las palabras de este conjuro mágico son “Activos fiscales“. Id con cuidado al pronunciar estas palabras, porque si la Agencia Tributaria os lo permite conseguiréis convertir cualquier pérdida en ganancia.

Y pensar que los alquimistas se pasaron siglos buscando la piedra filosofal, si esa sustancia que supuestamente iba a tener la capacidad de transmutar metales vulgares en oro. Y ahora resulta que con un simple apunte contable puedes convertir 50 mil millones de euros de mierda en puro oro o beneficio.

El segundo lo tenemos con el reciente anuncio realizado por el presidente de la Comisión Europea, el señor Barroso. ¿Que los países de la Unión no cumplen con los objetivos del déficit? Bueno, nada que la alquimia contable no pueda solucionar. A partir de 2014, para algunos países la desviación del déficit causado por un gasto público invertido en proyectos cofinanciados por la UE dejarán de computar como déficit. Así que a falta de poder cumplir con los objetivos marcados, lo que hasta ahora era déficit dejará de serlo y ya nadie va a saber nunca más si se cumplen o no los objetivos de déficit. Lo podríamos llamar el hechizo del calamar.

Así que, ¿Quién dijo que las brujas y brujos no existen? A mi me parece que están más vigentes que nunca, la diferencia es que hasta no hace mucho se les quemaba en la hogera. Hoy con sus hechizos, tienen el poder de convertir miles de millones de mierda en lo que les de la gana. Eso si que es brujería poderosa.

ENLLAÇ A L’ARTICLE ORIGINAL:    http://www.gurusblog.com/archives/abracadabra/07/07/2013/

El Euro se rompe en silencio: “El experimento Chipre”

FONT:    GURUSBLOG
ClusterFamilyOffice, 15 de Julio de 2013

Ya está aquí la temida abolición de facto de la libre circulación de dinero entre países de la Eurozona. Y ha sucedido como siempre, de modo discreto, sin luz ni taquígrafos, y en el país de los experimentos con gaseosa mediterránea: Chipre. El primer caso que ha saltado a la palestra del New York Times ha sido el de Marios Loucaides, un hombre de negocios chipriota que tuvo la osadía de querer comprarse un apartamento en la vecina Atenas hace unas semanas.

No os penséis que se trataba de ninguna compra mastodóntica ni de millones de euros, no. Se trataba de comprar un simple pisito de 170.000′- euros. El Sr. Loucaides acordó con el propietario ateniense que le transferiría el importe a su regreso a Chipre, algo que debiera ser de lo más normal y habitual entre países de la UE que comparten moneda en la tan cacareada Eurozona. Pero no. El dinero no pudo salir del país tras infinitos impedimentos, y la compra-venta se abortó. El propietario ateniense tendrá que buscarse un comprador con dinero de verdad, es decir euros no chipriotas.

Como bien denuncia el Sr. Loucaides, un euro en Chipre ya no es lo mismo que un euro en Portugal, España o Grecia, ni por supuesto en Alemania. “El euro de Chipre es de segunda clase“, dijo el empresario chipriota. Y así es, aunque a muchos españoles les cueste creerlo (precisamente los mismos españoles que tampoco creen que sus depósitos en los bancos de aquí puedan ser confiscados en cualquier momento, por cierto).

De hecho, los controles de capitales son una herramienta utilizada en tiempos de crisis en todo el mundo, y a pesar de que son extremadamente raros en Europa, haberlos haylos. Por ejemplo Islandia, que no es miembro de la UE y utiliza su propia moneda, impuso dichos controles en 2008 después del colapso de sus principales bancos. Y en eso estamos precisamente en la periferia europea, pero de manera más sutil, de momento.

Con un PIB de sólo 23.000 millones de euros, y cayendo, Chipre es poco más que un grave error en una eurozona con un peso de 9,5 billones. Pero también ese pequeño país mediterráneo es el primero que está abriendo camino en la restricción de la libre circulación de los euros en la Eurozona. Y la pregunta que cabe hacerse ahora es: ¿Ha comenzado ya la ruptura de la Eurozona que tantas reuniones febriles, desesperadas y de madrugada han generado en Bruselas? ¿Han sido en balde tantos intentos periódicos desesperados, y tantos centenares de miles de millones de euros sacados de la chistera para evitar esta fractura en los últimos tres años? Posiblemente y aunque nos pese, así es.

El Presidente de Chipre, Nicos Anastasiades así lo cree: “Realmente ya estamos fuera de la Eurozona“, dijo aludiendo a las restricciones impuestas al movimiento libre del capital de los bancos chipriotas. Esa es la mayor evidencia de que los euros de Chipre tienen un status diferente que el de los alemanes o franceses, e incluso que el del los 14 países restantes.

Es una situación extraña, dijo el Sr. Anastasiades en una entrevista. Las reglas de la UE dejaron bien claro en el Tratado de Maastricht que se prohibían las limitaciones sobre los flujos de capitales, pero las medidas tomadas en Chipre por el BCE y el brazo ejecutivo de la UE, la Comisión Europea, impiden de facto que el dinero salga del país. Y al mismo tiempo que el BCE evita hacer declaraciones sobre la situación de Chipre, la versión oficial en Bruselas sigue aparentemente comprometida con mantener el Euro como una moneda unida y única (sic). Una muestra más de que la política cada vez se aleja más de la realidad, la verdad y la ética.

LLEGIR MÉS A:    http://www.gurusblog.com/archives/euro-se-rompe/15/07/2013/